Χωρητικότητα

1. Γραμμή παραγωγής: 3, Εργάτες: 30

2.SMT Μηχανή: 3

zl2
zl3
zl4
zl5

3. Συσκευή σύσφιξης δοκιμής γήρανσης: 30, Μηχανή δοκιμής θερμοκρασίας: 2

4.Ποσότητες Παραγωγής: 70.000τεμ/μήνα

zl6
zl7
zl8