Ποιότητα

zl9
zl11
zl10
zl12

Αυστηρή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου
1.Επιθεώρηση δειγματοληψίας εισερχόμενου υλικού.
2. Πλήρης ηλεκτρική επιθεώρηση πριν από τη συναρμολόγηση.
3.Επιθεώρηση και επιθεώρηση κατά την παραγωγή.
4.Δοκιμή γήρανσης όλων των προϊόντων.
5.Δείγμα επιθεώρησης αποσυσκευασίας τελικών προϊόντων.
6. Ελέγξτε τις ετικέτες και τις ποσότητες πριν από την παράδοση.